кутак за биологију


Поставите коментар

Презентације (3.разред)- Разноврсност живог света

Вируси

Разноврсност живог света; Царство Монера

Царство Протиста

Царство гљива и лишајева

Царство биљака

Царство животиња

Advertisements


Поставите коментар

Презентације: Екологија и заштитна животне средине (4.разред)

Екологија-еколошки фактори
Екологија-однос организама и животне средине
Екологија-односи исхране


Поставите коментар

Презентације: Човек и здравље (3. разред)

Нервни систем

Дигестивни систем

Екскреторни систем

Имуни систем

Кожа

Мишићни систем

Репродуктивни систем

Систем за циркулацију

Респираторни систем

Скелетни систем

Ендокрини систем