кутак за биологију


Поставите коментар

Презентације (3.разред)- Разноврсност живог света

Вируси

Разноврсност живог света; Царство Монера

Царство Протиста

Царство гљива и лишајева

Царство биљака

Царство животиња

Advertisements


Поставите коментар

Презентације: Екологија и заштитна животне средине (4.разред)

Екологија-еколошки фактори
Екологија-однос организама и животне средине
Екологија-односи исхране


Поставите коментар

Основна правила за израду матурског рада

Тему за матурски рад из биологије можете изабрати са списка тема (који се објављује сваке године) или предложити тему, коју ви желите да радите. Када предложите тему, морате комисији доставити писмено, назив теме, укратко објашњење дате теме (односно о чему ће те писати) и литературу који ће те користити. Уколико комисија одобри, можете тему узети за матурски испит. Наставите са читањем